Ouija Board - Myten avdekkes

Ta et raskt google søk så får du tusenvis av advarsler mot Ouija brettet.

Mytene er mange og det florere med «Evil Ouija» videoer på Youtube.

Jeg kaster meg daglig inn i diverse diskusjoner i utenlandske nettforum, om nettop disse mytene, som vi såvisst ikke greier å ta rotta på – noen gang.

Et praksisierende medium med lang erfaring fra bruk av Ouija brettet sa engang til meg

«Hvorfor er de så redde for dette? Det er en papp plate..»

Videre kunne hun fortelle at hun hadde benyttet dette alene, sammen med venner og tilogmed under festlige anledninger.

Tonen satt alltid løst og intensjonen deltakerne la bak dette var alltid med en viss undertone av seriøsitet. De ønsket å kommunisere med sine avdøde venner og familie, djevel snakk og «skrem vettet av oss» var aldri noe tema.

Dette mediumet var klar på at bruken av brettet skulle uskadeliggjøres.

Og for nye deltakere var budskapet klart «Nå skal vi prate med åndeverdenen og vi skal behandle den med respekt, det vi ber om får vi tilbake».

Åndeverdenen besvarte spørsmålene deres og om stemningen rundt brettet var lystig nok slo åndene gjerne av en spøk.

Ingen var redde, alle hadde en forståelse av at Ouija brettet var en måte å kommunisere med åndene på.

Intensjonen var klar «Vi vet at brettet ikke er farlig, det er kun et verktøy for å kommunisere med åndeverdenen».

Jeg har hørt MANGE versjoner og advarsler om bruken av Ouija brettet

og «OM du IKKE følger reglene så kan du bli besatt og du kan DØ»

Slutt med dere, ikke lag deres egne demoner og deres egen frykt.

Såklart vil åndeverdenen skremme dere.

Dere lager deres intensjon:

«Vi er pissredd dette og vi er sikre på at onde ånder kommer igjennom,

på at vi blir besatt og at ingen noen gang kan hjelpe oss»

Kanskje dere burde la vær å ta kontakt med åndeverderden da?

Om den skremmer dere slik.

Og nå mener jeg ikke bare igjennom et Ouija brett, men generelt ellers også.

Ikke bruk søkevinkler, pendler, ikke spå i kaffegrut, ikke spør om råd,

ikke bruk mediumistiske evner.

Her er et eksempel på regler mange tror de må følge for å ikke bli besatt eller dø ...


Regler:


1. Dette er det mange som tar feil med. Men man skal faktisk ikke slippe brikken. Du skal holde på den helt fra start til slutt (ikke ta fingrene av).


2. Ikke spør om ting som gjør ånden sur. og du må ALDRI spørre ånden om å gi dere et tegn, bevege noe i huset eller lignende. Det er det dummeste dere kan gjøre. Om dere gjør dette, slipper dere ånden fri, og den er da tillatt til å kunne bevege ting i huset, den går rundt, og du kan oppleve grusomme ting. Du blir heller ikke kvitt ånden så da trenger du profesjonell hjelp.


3. Vær seriøs, men ikke for mye.. Ånden kan bli sur om dere ler


4. Flytter brikken seg rask frem og tilbake eller går til hvert hjørne, er det tegn på en ond ånd. Gå derfor til "hadet" fortest mulig.


5. Aldri spør om når du dør


6. Denne er like viktig som nummer 2. Når du er ferdig gå alltid ned på HADET og si "hadet" Visst ikke slipper åndene fri og det samme skjer!! Det finnes skrekkfilmer hvor dette har skjedd. Og du vil ikke at det skal skje med deg, lover.


7. Når du er ferdig med å spille, ALDRI brenn brettet. Du skal heller ikke ødelegge det. Om du brenner brettet slipper du fri alle ånder, og noen sier de hører åndene "skrike".


8. Det sier også at det ikke fungerer om man filmer. Man har sett tilfeller når det har, så det er vanskelig å si.

Jeg er enig med mediumet jeg forteller om ovenfor - det er en papp plate

(eventuelt en treplate eller hva enn du velger å bruke).

Det er du selv og din egen intensjon som kan skade deg.

Du lager deg dine egne demoner og skaper din egen frykt.

Er du utrygg og føler deg redd åndeverdenen så kan jeg gi deg noen råd som jeg håper du velger å forsøke...

 

 

1.Jord deg -  Å jorde seg betyr ganske enkelt å få bakkekontakt.

Du kan bruke mange metoder for å jorde deg og du må selv finne det som fungerer for deg.

Noen forestiller seg røtter under føttene som graver seg godt ned i jorden,

noen går barbeinte ut i gresset o.l.

Poenget er at du står godt plantet med beina på bakken.

Når du jorder deg står du stødig i deg selv og du er i stand til å være tydeligere, både i deg selv og for andre.


Les mer om å "jorde seg" HER

 

2. Beskytt deg - Hva gjør du dersom en person du ikke liker eller føler er ubehagelig for deg kommer for nærme?

Kanskje gjør du ingenting og du slipper personen inn i «bobla di» selv om dette føles fryktelig ubehagelig.

Slutt med å være så utydelig iforhold til omverdenen. Vær TYDELIG og sett opp klare grenser for andre.

Når du setter opp grenser og har «personlig rom» rundt deg utstråler du en bestemthet og forteller omverdenen at de kan komme til boblen din, men ikke inn i den.

Denne beskyttelsen er like aktuell for å holde åndeverdenen på avstand.

Om du ikke ønsker å dele bobla di med personer – eller ånder, vær tydelig og la intensjonen din være «dette er min personlige sone og du kan ikke komme inn i den, med mindre jeg lar deg få lov».

 

Les mer om å "beskytte seg" HER


3. Vær klar over at skremselspropaganda er noe vi blir proppet fulle av allerede i de første leveårene våre.

«Ikke gå for nærme vannet, da kommer nøkken og tar deg»,

«Ikke bruk Ouija brett for da kommer djevelen og besetter deg», dette er myter..

I Ouija brettets tilfelle ble disse mytene skapt da produsentene av brettet ikke oppnådde høye nok salgstall.

Så istedenfor valgte de å legge mystikk og redsel bak det.

Vi har kjøpt denne propagandaen i over et århundre.

 Vær tydelig med åndeverdenen, skremmer den deg?

– Du må be om å få være i fred og vær TYDELIG.

Alt som er ukjent skremmer oss.

Opplever du tilstadighet å bli oppsøkt av det åndelige?

Finn ut hva det dreier seg om, gjør deg kjent med hva det er.

Dette gjelder alle aspekter i livet ditt, for å bli trygg på det ukjente må du oppsøke det og forstå det.

Når du virkelig har forstått det åndelige – det paranormale, så forstår du at dette ikke har noe intensjon om å skremme deg.

SKRIBENT: JANE