Hva skjer under våre undersøkelser?


Vi må ha tillatelsene iorden

Når du tar kontakt med oss så er det viktig at du eier, leier eller har tillatelse til å handle på vegne av eiendommen det er snakk om.

Vi oppsøker aldri plasser vi ikke har tillatelse til å besøke.


Du bestemmer om du vil være til stede

Når vi har avtalt et møte hos deg står du fritt til å bestemme om du vil være med på våre undersøkelser eller ikke.

På noen plasser er det en fordel at vi kan ha stående utstyr over natten, men dette blir vi enige om på vår konsultasjon.


Vi kan utelukke eller bekrefte paranormal aktivitet

Vi forsøker alltid å finne logiske forklaringer på det du oppfatter som "overnaturlig".

Noen ganger kan hjernen vår spille oss et puss, men ved hjelp av teknisk utstyr kan vi utelukke eller bekrefte aktivitet hos deg.


Vi bruker opptaksutstyr

Vi bruker film og lydustyr for å dokumentere hendelser hos deg.

Vi er underlagt en streng taushetsplikt og vil aldri publisere funnene vi fanger opp med mindre du som oppdragsgiver godkjenner dette.

Det vi publiserer publiseres fullstendig anonymt, med mindre du ønsker noe annet.

Funnene våre omfatter film, lyd og foto.


Hva skjer når vi kommer

Når vi kommer til deg har vi med oss en hel del teknisk utstyr.

Etter vi har tatt en prat vil vi gjerne undersøke plassen for å utelukke strømfeil o.l.

Mens vi måler har vi gjerne med oss film,lyd og fotoutstyr.

Noen plasser setter vi opp sensorer som fanger opp og varsler om bevegelse.

Etter grundig undersøkelse går vi frem på forskjellige måter, alle tilpasset deg som oppdragsgiver.

Er du selv til stede vil vi gjerne forsøke å ta kontakt med eventuelle "ånder" ved hjelp av vårt spesielle lydutstyr.

Det er viktig at mobiltelefoner i området kan stå på flymodus.

Mobiltelefoner avgir en sterk emf stråling som påvirker våre målere.

Vi foretrekker at huset kan stå tomt noen timer, slik at eventuelle paranormale bevegelser kan fanges opp på våre filmkameraer og båndopptakere.

Men det er ingen problem dersom dette ikke er mulig.

Målerne vi benytter er istand til å fange opp elektromagnetiske og statiske felt.

Noen ganger får vi kontakt med energier som vi kan kommunisere med via disse målerne.


Vi finner bevis på at det er noe paranormalt til stede

Om vi kommer i kontakt med energier hos deg forsøker vi alltid å kommunisere med disse.

Når vi er ferdige med alle undersøkelser vil vi tilby deg å rense plassen for energier,

du kan selv velge om vi renser eller ikke.

Noen ganger er det omfattende energi hos deg og vi må komme tilbake.

Det aller meste av uroligheter kan fjernes.


Du lurer kanskje på om vi arbeider som medium

Nei, vi arbeider ikke som medium, men vi bruker metoder som mediumer ofte bruker.

Noen ganger kan vi velge å ta inn et praksistrende medium dersom du har en sterk åndelig aktivitet vi selv ikke kan fjerne.

Mediumene vi bruker samarbeider med oss og er så snille at de tilbyr sine tjenester gratis.

Er du kun interessert i å fjerne hjemferd og ånder anbefaler vi deg å ta kontakt med et praktiserende medium.


Du er kanskje bekymret over private forhold

Når vi kommer til deg så er vi underlagt en streng taushetsplikt.

Vi vil aldri gå ut med privat informasjon av noe slag.

Vi kommer til deg for å hjelpe deg med paranormale energier.

Ingen sak er lik for oss, vi har sett mange forskjellige forhold.

Vi dømmer ikke og tar deg 100 % seriøst.

Vi setter pris på din publiseringstillatelse av funn,

men respekterer det om du ikke er interessert i dette.


Forsatt i tvil?

Ta uforpliktende kontakt med oss

Ser frem til å høre fra deg