OM OSS

Vi er en etterforsknings gruppe, som driver med paranormale undersøkelser.

Vi undersøker uforklarlige hendelser rundt i Norges land, men primært på Østlandet. Vi etterforsker mye i private hjem, men vi er også på offentlige steder.


Er det mye uroligheter i hjemmet ditt?

Føler du at noen ser på deg?

Er du ofte sliten og føler deg tappet for energi?

Skjer det ting rundt deg, som ikke har en naturlig forklaring? 


Vårt mål er å fange opp bevis på paranormale fenomen i form av lyd og bilde,

slik at vi kan hjelpe deg med å forstå at det er mye mellom himmel og jord som ikke kan forklares.

I tillegg kan vi bruke våre evner til å hjelpe både de levende og de døde å finne fred. Vi har elektronisk utstyr som kan fange opp og lagre

informasjonen fra forskjellige former for energier, bilder og lyd/tale

som bevis på paranormal energi, hvis slikt finnes hos deg.

Vi er opptatt av å undersøke om det er naturlige forklaringer på aktivitetet hos deg, vi har måleutstyr som kan utelukke eventuelle problemer med el anlegg o.l.

Noen ganger kan det være logiske årsaker man har oversett, vi er der for deg, for å stadfeste eller avkrefte eventuell paranormal aktivitet.

Ofte trenger vi bevis - å se det med egne øyne.

Det er nettopp der vi kommer inn i bildet, vi vil finne - se eller hørbart bevis om det foreligger noe paranormalt.

 

Vi kan også rense/nøytralisere de fleste energier vi kommer i kontakt med.

Dette kalles husrens eller energirens.

Vi opplever ofte at folk har gruet seg over lang tid før de kontakter oss, da de er redd for å ikke bli tatt på alvor.

De har gjerne opplevd at venner og famile ikke har trodd dem.


Tenk ikke på det når det gjelder oss, vi har sett og opplevd mange overnaturlige ting.  Ta kontakt dersom du ønsker et besøk av oss, vi kommer gjerne. Vi lover å ta DIN historie seriøst, vi har erfaring og forståelse for hvordan du har det.


Vi tar ikke betalt for våre undersøkelser, men de som ønsker det må gjerne gi litt til vår HJERTESAK.