SPØKELSESJAKT


22 September 2018 holdt vi en spøkelsesjakt på Villa Fridheim.

Vi inviterte publikum til å  prøve seg som paranormale etterforskere denne kvelden.


Et eventyrslott blir til

Villa Fridheim er en bygning i sveitserstil med innslag av nasjonalromatikk og dragestil på Bjørøya i Krødsherad.

Huset ble oppført for trelasthandler Svend Haug fra Drammen, i 1890-92, etter tegninger av arkitekt Herman Major Backer.

Bygningen er oppført i reisverk og den har to hovedetasjer, store arker mot sør og et tårn mot sørvest. Huset har usedvanlig store dimensjoner, totalt er den 1000 m2 fordelt på to hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen er sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knippespir der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk og det var et samlende grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlige store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket er tekket med skifer.


Stedet skulle tjene som landsted for trelasthandleren og hans hustru Thea (født Sveaas).

Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som fikk sluttført arbeidet. Deretter flyttet hun hit permanent og brukte det som hjem for seg og barna. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble kort etter solgt ut av slekta.

Hotellet var i drift fra 1914 til 1960. Etter det ble huset stående tomt og forfalle.

Etter mange års forfall var det planer om at bygningen skulle brennes ned som en del av en brannøvelse. Bygningen ble derimot reddet etter iniativ av blant andre tidligere ordfører Ingvald Granum. Ettersom eventyrforteller Jørgen Moe hadde vært kapellan i Krødsherad Olberg kirke, som ligger like ved, ble det besluttet å etablere et eventyrmuseum. Theodor Kittelsen bodde i tillegg på andre siden i Sigdal av Norefjell og brukte motiver fra området. Eventyrmuseet Villa Fridheim som ble etablert er i hovedsak knyttet til Asbjørnsen og Moes virke som samlere, fortellere og utgivere av eventyr.


I 2006 ble bygningen fredet. og var et resultat av at eierne av Villa Fridheim kontaktet riksantikvaren for å få en vurdering av fredningsspørsmålet. Fredningen omfatter hovedbygningen og sidebygningen, det nærmeste arealet rundt de to bygningene, samt hagen nedenfor (øst for) bygningene. Fredningen omfatter også bygningenes eksteriør og interiør og inkluderer hovedelementer som planløsning, materialbruk og overflatebehandling samt detaljer som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder og fast inventar.

Den huser i dag Eventyrmuseet Villa Fridheim, som i hovedsak er knyttet til Asbjørnsen og Moes virke som samlere, fortellere og utgivere av eventyr. Bygningen er fredet.


Berømt plass

Fjernsynsserien «Soria Moria» ble i tre sesonger i perioden 2000 til 2001 spilt inn på Villa Fridheim. Underholdningsprogrammet, Senkveld, brukte også Villa Fridheim som innspillingssted i 2011.

I 2016 ble realityserien «En natt på slottet» spilt inn her, ledet av TV mediumet Lena Ranehag.

I senere år har bygget blitt brukt til mange forskjellige type arrangementer, blant annet spøkelsesjakt arrangementer, som vårt unike arrangement i September 2018.


Historiene ingen snakker om

Bygget har flere dramatiske historier.

Visstnok skal familien Haug vært strenge arbeidsgivere som ikke har behandlet tjenestefolkene særlig bra.

Datteren til Thea og Svend Haug skal ha vært rammet av syfilis og blitt gjemt bort i det ene tårnrommet grunnet sinnsykdom.

Under 2. Verdenskrig ble bygget brukt som bordell for tyskerne og her finnes det mange spekulasjoner om hva som kan ha foregått under denne tiden.


Paranormal aktivitet

Under våre besøk her har vi kunnet konstantere at det er en høy åndelig aktivitet i bygget og her er man aldri "alene".

Vi har opplevd fysiske berøringer, ukjente lysfenomener, respons på emf og statiske sensorer - samt tydelig kommunikasjon via ITC radioer.

I 2 etg - storsalen, ble salen bygget om til 2 plan under 2 verdenskrig. Her ble "gledespikene" holdt i adskilte sengekamre. Spesielt i dette rommet fanget vi opp tyske ord og setninger. Noe som ikke anses som en mulighet via FM radionett her i Norge.


- Velkommen til en annerledes kveld i eventyrene og åndenes verden -


VILLA FRIDHEIM

EVENTYRSLOTTET


I tillegg til å ha spennende historie fra 2. Verdenskrig har Villa Fridheim også utallige eventyr utstillinger og atmosfæren i den spektakulære bygningen kan ikke beskrives annet enn som magisk.


VIDEO