GHOSTBOX / RADIO

- Hvordan fungerer det?

Hva gjør en ghostbox/ modernisert-hacket radio?

En Ghostbox eller modernisert radio scanner igjennom am eller fm nettet uten stopp.

Det finnes teorier om at disse radioene kan brukes som en kilde til kommunikasjon med "den andre siden", uten at vi per idag har noe godkjent forskning som kan bekrefte disse teoriene.

All forskning på temaet går under termen Pseudovitenskap - altså noe som virker som eller utgir seg for å være vitenskapelig, men som ikke følger alminnelig anerkjente kriterier for å regnes som vitenskap eller ikke har status som vitenskap.Paranormale teorier og Pareidoli

Derfor snakker vi om teorier og ikke godkjent forskning ift temaene som underligger det Paranormale feltet.

Med andre ord så kan vi ikke for sikkert vite om vi faktisk snakker med ånder/spøkelser, det vi hører kan enkelt bortforklares med Pareidoli - som er et fenomen som innebærer at vage og tilfeldige sanseinntrykk, gjerne noe en ser eller hører, blir oppfattet som meningsfulle. Tilfeldige detaljer som minner om noe annet, tolkes, misforstås og får ny mening.


Hva den gjør og hvilke teorier som foreligger per idag

Videre så vil en Ghostbox scanne igjennom en rekke frekvenser og normalt vil en modernisert radio eller sb7/sb11(typiske brukte Ghostboxer) generere en bakgrunnsstøy, referert til som white noise/hvit støy - som er et ikke forutsigbart signal som har den egenskapen at effekttettheten i signalet er konstant, uavhengig av absolutt frekvens.


Vi har idag to typiske teorier ift Ghostboxer og hvordan vi oppnår en åndelig kommunikasjon.

1. Åndeverdenen manipulerer den hvite støyen til å få frem ord eller setninger, som bærer over selv flere frekvenser, selv på kryss av radiobølgene. Dvs at mens radioen scanner igjennom og forbi flere radiokanaler, så vil stemmen vi hører være konstant og det vil være fremtredende at ånden bruker frekvensene til å få frem disse ordene.

2. En andre teori er at åndeverdenen bruker radiokanaler som en "ordbank", dvs at de kan bruke radiosendinger som vi normalt bruker for å sette sammen ord og setninger som svar på spørsmål vi stiller.

Det er denne teorien som det oftest stilles spørsmålstegn ved.

Konklusjonsvis så kan vi stille spørsmål ved alle teorier og uoffisiell "forskning" vi gjør innen det Paranormale feltet og per idag så kan de fleste ting bortforklares, nettopp siden det defineres som Pseudovitenskap og ikke godkjent vitenskapelig forskning.


Erfaring = overbevisning?

Vi som driver aktivt innenfor feltet og bruker radioer som en kilde til kommunikasjon med den andre siden, driver med våre egne forsøk og gjør opp egne meninger basert på våre erfaringer, som er gjort opp etter timesvis med "forskning".

Jeg kan ikke presenterte vitenskapelig godkjent bevis,men min erfaring så langt tilsier at vi såvisst snakker med noen ved hjelp av Ghostboxer.

- Ofte så får vi en kjede med hendelser samtidig, det kan f.eks være at vi

hører: "se nå" fra en Ghostbox, mens vi få sekunder senere får utslag på et av måleinstrumentene vi ofte bruker under paranormale undersøkelser.

- Uten å ha kunnskap om oppdragsgiveres historie så hører og registrer vi ofte navn som viser seg å tilhøre nær slekt og får informasjon som vi ikke kan vite på forhånd.


Alt dette kan selvfølgelig være tilfeldigheter, men etter alle hendelser som vi har erfart opp igjennom de siste 5 årene, er jeg personlig ikke i tvil om at det her verken dreier seg om tilfeldigheter eller pareidoli, men en faktisk kommunikasjon med den andre siden.

Men dette er min sannhet og mange vil garantert være uenig i disse teoriene, men jeg håper de i det minste vil gjøre sine egne forsøk før de konkluderer med at det ikke er reelt.

Skribent : Jane Hurum

All Rights Reserved © Paranormal Energy  Norway     Email: pen@penteam.no