'HULDRA

Hulder (dannet av det gammelnorske verbet hylja «skjule» hylle), er et overnaturlig kvinnelig vesen.

Begrepet hulder blir også brukt som samlebetegnelse for underjordiske og kan da også være huldremenn (huldrekall).I Sverige kalles den kvinnelige huldra  for skogsrået eller viltra.

I vår tid blir huldra fremstilt som en ung jente, med tykt gyllent hår og kuhale.

I eldre tradisjon kan hun ha kuhale, hestehale og gaupeører, men ganske ofte er hun innhul bak, eller kan se ut som en råtten stubbe bakfra.

 

Sentralområdet for huldreforestillinger er seterområder og skogstrakter på Østlandet, men det finnes også langs kysten og oppover Nord – Norge.

 

Et av vandresagnene forteller at Adam og Eva hadde fått en stor ungeflokk.

Da Gud en morgen kom for å se til familien i Edens hage, hadde hun fremdeles ikke rukket å vaske alle barna.

Derfor gjemte hun unna for ham de som ennå ikke var blitt vasket.

Gud spurte om det ikke var flere barn, men da Eva benektet dette, sa Gud: «Så la alt det som er skjult forbli skjult»

I historiene viser huldra seg for menneskene på godt og vondt. Hun kan få deg i ulykke eller hun kan hjelpe og trøste. Huldra kan lokke  og bergta mannfolk, og i noen sagn gifter hun seg med mennesker.

Huldra stjeler også barn eller bytter dem mot sine egne. Disse barna kalles for byttinger.

Dersom barn hadde pådratt seg sykdommer som ikke kunne helbredes eller var født funksjonshemmet, så ble det forklart med at de var bortbyttet av huldra eller andre underjordiske.

En gang så var det en Hedøling som gifta seg med ei slik ei og den hadde ei dugelig kurompe.

Han blei så lei denna kurompa hennes, titt og ofte slengte hu den utenfor sengekanten.

Og en kveld så tenkte han det at denna kurompa, den ville han jaggu se å bli kvitt.

Så en kveld så tok han med seg øksa si inn og passa på når han trodde hu sov og skulle til å høgge av a rompa.

Og med det samme han skulle høgge av a rompa så fikk hu rista på rompa så hu fikk igjen en stubb, det var det dummeste han gjorde....

Og slik går sagna om huldra i de dype skoger, ute på setrene, til fjelds og i tjukkeste skauen.

Og titt og ofte hører man om gamle kara som møtte på denne mystiske skapningen, som sverger på bare livet at sagna er helt sanne.

All Rights Reserved © Paranormal Energy  Norway     Email: pen@penteam.no